MV hát Quốc ca được thực hiện tại 3 điểm thuộc địa chỉ đỏ của Tỉnh Phú Yên1. Bia tưởng niệm Mậu Thân 19682. Nhà thờ Bác Hồ3. Địa đạo Gò Thì Thùng