TRANG CHỦ GIỚI THIỆU NỘI QUY TIN TỨC-SỰ KIỆN THÔNG BÁO THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
   
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ban giám hiệu
Chi Bộ
Công đoàn
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Hội cha mẹ học sinh
TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ Ngữ Văn
Tổ Hóa Sinh
Tổ Tiếng Anh - Công Dân - Tin học
Tổ Sử Địa
Tổ Toán
Tổ Thể dục-Nhạc-Họa
Tổ Hành Chính
Tổ Lý Công nghệ
TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG
Thông báo
Lịch công tác
Thời khóa biểu
Tin tức-sự kiện
Điển hình tiến tiến
Sáng kiến- kinh nghiệm
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
Trường học kết nối
Phổ cập giáo dục
Cuộc thi CPVM
Quản Lý Nhà TRường
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND Tỉnh Phú Yên
Đại học Phú Yên
Báo Phú Yên
Chính phủ
Thư viện Hải phú
Sở Giáo dục & Đào tạo
Mạng GV sáng tạo
Báo GD & Thời đại
Thi Bài giảng
 
  Thời khóa biểu
1   Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ tuần 1 học kỳ 2 2014 - 2015 [ 03-01-2015 ]
2   Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ tuần 1 học kỳ 2 2014-2015 [ 03-01-2015 ]
3   Thời khóa biểu buổi chiều Tuần 1-HK1-Năm học 2015 - 2016 [ 11-09-2015 ]
4   THỜI KHÓA BIỂU KHỐI SÁNG TUẦN 20 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 [ 20-01-2016 ]
5   THỜI KHOA BIỂU KHỐI CHIỀU TUẦN 20 HK2 NĂM HỌC 2015 - 2016 [ 20-01-2016 ]
6   THỜI KHOA BIỂU HỘI GIẢNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015 - 2016 [ 20-01-2016 ]
7   THỜI KHÓA BIỂU SÁNG TUẦN 21 HK2 2015-2016 [ 23-01-2016 ]
8   THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU TUẦN 21 HK2 2015-2016 [ 23-01-2016 ]
9   THỜI KHOA BIỂU KHỐI SÁNG TUẦN 32 - HK2 [ 18-04-2016 ]
10   THỜI KHOA BIỂU KHỐI CHIỀU TUẦN 32 - HK2 [ 18-04-2016 ]
11   Thời khóa biểu sáng tuần 1- HK1 2016 - 2017 [ 31-08-2016 ]
12   Thời khóa biểu chiều tuần 1 - HK1 2016 - 2017 [ 31-08-2016 ]
13   Thời khoa biểu khối 6,7 buổi chiều áp dụng từ Tuần 1 năm học 2017 - 2018 [ 03-09-2017 ]
14   Thời khóa biểu khối 8,9 buổi sáng áp dụng từ Tuần 1 năm học 2017 - 2018 [ 03-09-2017 ]
15   Thời khoa biểu khối 8,9 buổi sáng áp dụng từ tuần 2 hki năm học 2017 - 2018 [ 09-09-2017 ]
16   Thời khoa biểu khối 6,7 buổi chiều áp dụng từ tuần 2 - HKI năm học 2017 - 2018 [ 09-09-2017 ]
17   TKB SÁNG TUẦN 5 - HK1 NĂM HỌC 2017 - 2018 [ 30-09-2017 ]
18   TKB CHIỀU TUẦN 5 - HK1 2017 - 2018 [ 29-09-2017 ]
19   THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 8 - HKI 2017-2018 [ 20-10-2017 ]
 
Trang   1